0
Kontakt

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://meduniv.ujk.edu.pl/ [Serwis]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest MEDUNIV Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776814, nr NIP: 6572943912, nr REGON: 382850580 kapitał zakładowy w wysokości 160 000,00 złotych,

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez kontakt telefoniczny pod nr +48 41 349 68 92, e-mail: meduniv@meduniv.pl bądź bezpośrednio w siedzibie. 

Definicje
1.    Serwis – strona https://meduniv.ujk.edu.pl.
2.    Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

3.    Klient – użytkownik, korzystający ze Sklepu internetowego
4.    Dane osobowe –oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio  lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
5.    Właściciel Serwisu – oznacza MEDUNIV Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776814, nr NIP: 6572943912, nr REGON: 382850580; kapitał zakładowy w wysokości 160 000,00 złotych,

6. Sklep –  sklep internetowy dostępny pod adresem https://meduniv.ujk.edu.pl/badania/ prowadzony przez Właściciela Serwisu, 

Zakres zbieranych danych.

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO.

2. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora, obejmujące m.in.: takie informacje jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e -mail, adres oraz nazwę firmy, służą tylko do identyfikacji Użytkownika, nawiązania z nimi kontaktu handlowego, prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem i ewentualnie podpisania i realizacji umowy. Jeżeli Użytkownika wyrazi na to zgodę, to przekazane przez niego dane osobowe, będą wykorzystywane przez Administratora dla celów monitorowania ruchu na stronie internetowej Administratora.

3. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:

– Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej oraz na potrzeby reklamy AdWords,

– Piksel Facebook’a – w celu analizy statystyk strony internetowej, a także w celu optymalizacji i tworzenia grup odbiorców informacji o usługach.

4.  Serwis umożliwia kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych i kontaktowych Użytkownika a także związanych z treścią wiadomości.

5. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Źródło danych.

Właściciel serwisu zbiera dane osobowe Użytkowników:
a)    w ramach usług oferowanych w Sklepie,  na zasadach określonych w regulaminie sklepu,
b)    za pośrednictwem formularzy kontaktowych (dalej: Formularz kontaktowy)
c)    zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis (cookies) umożliwiające identyfikacje przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej  Serwis  z jakich informacji Użytkownik korzysta oraz Logi serwera.

Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych w serwisie

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także innych opisanych poniżej.
 2. Dane osobowe  Użytkownika (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), są przetwarzane w celu:

a) realizacji zawartych umów poprzez Sklep (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikowi treści gromadzonych w Serwisie, w tym udostępniania formularzy kontaktowych (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) świadczenia usług medycznych, wykonywania badań diagnostycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz zgodnie z  9 ust.2 lit. h  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – RODO z dnia 27.04.2016r

d) ułatwienia kontaktu poprzez podanie dobrowolnych danych kontaktowych podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

e) ewentualnej windykacji roszczeń w przypadku niewywiązywania się z postanowień umownych– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność́ przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona jego majątku;

f) w celu obsługi reklamacji i żądań gwarancyjnych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;

g) reklamowych, przy użyciu narzędzia Google Analytics. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; poprzez prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; możliwość informowania o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz zwiększenie sprzedaży Administratora;

h) w celach wykonania prawnie nałożonych obowiązków, tj. w celach rozliczeniowych i rachunkowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Rejestracja w serwisie i składanie zamówień w Sklepie

 1. Zakupy w Sklepie internetowym poprzez stronę https://meduniv.ujk.edu.pl/badania/ są możliwe bez rejestracji – poprzez jednorazowy zakup. 
 2. Aktywność Klienta w Sklepie, w tym jego dane osobowe, są zapisywane w logach systemowych, a dane z logów przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami lub ochroną przed hakerami.
 3. Złożenie zamówienia (zakupu usługi) przez Klienta Sklepu jest równoznaczne z przetwarzaniem jego danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres, e-mail…………… Klient podaje dane niezbędne do realizacji umowy z Administratorem. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Więcej informacji na temat zasad korzystania ze Sklepu znajduje się w Regulaminie Sklepu  

Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie https://meduniv.ujk.edu.pl/kontakt/. Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne do skontaktowania się z nim i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać dobrowolnie także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, w celu komunikacji z Klientami.

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn). Dane uzyskane poprzez media społecznościowe są przetwarzane, by informować Użytkowników                              o aktywności Administratora oraz promowaniu produktów oraz usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem mechanizmów i narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji przedsiębiorstwa, budowania wizerunku przedsiębiorstwa w sieci oraz poszerzaniu sieci kontaktów.

Pliki cookies

1.  Pliki cookies to instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis, małe pliki zbierające informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta i dokonywanych przez niego ruchów  w Sklepie.

2. Cookies używane są w celu: poprawienia funkcjonalności strony internetowej, dopasowania treści ofert do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie zachowań w sieci, dopasowywanie reklam, zbieraniu anonimowych statystyk przeglądania produktów na stronach Sklepu, utrzymania sesji klienta Sklepu (po zalogowaniu). Wykorzystujemy je również do celów, które nie są niezbędne, ale bardzo przydatne dla nas lub dla użytkownika, w tym do przechowywania ustawień i preferencji, zapamiętywania informacji o dostępie, dostarczania ukierunkowanych treści i informacji marketingowych, lepszego zrozumienia, która część niniejszej Witryny jest najbardziej popularna oraz analizy jej funkcjonowania.

3.  Pliki cookie są powiązane ze wszystkimi informacjami przechowywanymi na urządzeniu użytkownika lub do których użytkownik ma dostęp, dlatego przybierają różne formy. Wykorzystujemy następujące typy plików cookie:

a) Niezbędne – Zawsze aktywne – Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich.

Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

b) Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

c) Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

d) Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej. 

4 .Pliki cookie i powiązane dane osobowe wykorzystywane do niezbędnych celów 

    zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych nie wymagamy zgody użytkownika 

    na wykorzystanie tych plików cookie, ponieważ są one niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania niniejszej Witryny.

5. Pliki cookie i powiązane dane osobowe wykorzystywane do celów, które nie są niezbędne – Będziemy przechowywać lub odczytywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika w przypadku plików cookie, które nie są niezbędne, i przetwarzać powiązane dane osobowe pod warunkiem, że użytkownik wyraził swoją zgodę, i jej nie wycofał. Prosimy o to za pomocą narzędzia cookie, które pojawia się podczas odwiedzania dowolnej strony Serwisu.

 1.  Podczas pierwszej wizyty w niniejszej Witrynie użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie, które nie są niezbędne. Użytkownik może wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookie, które nie są niezbędne, wybierając opcję „Akceptuj wszystko”, lub odmówić zgody na wszystkie pliki cookie, które nie są niezbędne, wybierając opcję „Odrzuć”. Można również wybrać opcję zgody na pliki cookie w zależności od poszczególnych kategorii celów wykorzystania.
 2. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, nie będziemy ich używać ani przetwarzać żadnych danych osobowych w związku z nimi. W związku z tym podanie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych związanych z plikiem cookie jest dobrowolne i użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wykorzystanie pliku cookie lub powiązanych danych osobowych przed wycofaniem zgody będzie uzasadnione i zgodne z prawem.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie, a w niektórych sytuacjach uniemożliwić prawidłowe z niej korzystanie.
 4. W Serwisie Administrator wykorzystuje 2 typy plików Cookies- sesyjne i stałe. Pliki sesyjne pozostają̨ w przeglądarce użytkownika tylko przez czas korzystania przez niego ze strony internetowej, a pliki stałe pozostają̨ w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Sklep.
 5. W czasie odwiedzin Serwisu, przeglądarka Użytkownika może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów trzecich takich jak m.in.: Google, Facebook. Informacje na temat danych przechowywanych w tych plikach znajdują się̨ na stronach powyższych podmiotów.

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: m.in. firmą, obsługującym przetwarzanie płatności w sklepie internetowym tj. jak Przelewy24, właścicielom oprogramowań informatycznych, których Administrator jest użytkownikiem (w szczególności Patomorfologia, PROMETEUSZ My Dr,), dostawcy usług IT, księgowych, kurierskich, pocztowych, przechowywania danych na serwerach,  świadczenia usług hostingu – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, 

2.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie. Administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 1. 10. Administrator nie przekazuje danych Użytkowników do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 2. 11. Odbiorcą danych zbieranych za pomocą Google Analytics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA, która dostarcza Google Inc. (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Usługa ta zapewnia bezpieczeństwao danych podczas przesyłania formularza, zapobiega nadużyciom spowodowanym przez roboty internetowe. Działanie reCAPTCHA wiążę się z przesłaniem adresu IP oraz innych danych do Google Inc. Innformacje na temat tego, jak Google przetwarza Twoje dane znajdziesz pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji dowiesz się także ze strony www znajdującej się pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z Google Maps w celu umożliwienia Tobie weryfikacji lokalizacji naszej placówki. Informacje dotyczące prywatności znajdziesz pod linkiem: https://policies.google.com/terms?hl=pl

Odbiorcami danych zbieranych poprzez fanpage jest Facebook i jego partnerzy. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy wtyczkę „plug-in” Facebook (biała litera „f” ). Dane mogą być transferowane do państw trzecich na podstawie działań podjętych przez spółkę Facebook Ireland Ltd. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od Administratora stron internetowych. Należy pamiętać, że ADO nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i niniejsza polityka prywatności ich nie obejmuje.
 2. Podanie danych w ramach korzystania z serwisu internetowego https://meduniv.ujk.edu.pl jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu (np. możliwość kontaktowania się).

Okres przetwarzania danych osobowych

1.  Co do zasady dane przetwarzane na podstawie zawartej umowy przechowywane są przez 6 lat od ich uzyskania. Pozostałe dane są przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2. Dane osobowe związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z udzielaniem Państwu świadczeń zdrowotnych, a następnie przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku windykacji roszczeń do czasu zakończenia egzekucji (z uwagi na zaspokojenie wierzyciela) lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

4. Po upływie ww. okresów przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub     

anonimizowane.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad:

 1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Ograniczenie celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celami ich przetwarzania. Dalsze przetwarzanie do celów statystycznych nie jest uznawane przez Administratora za niezgodne z pierwotnymi celami.
 3. Minimalizacja ilości przetwarzania danych – Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 4. Prawidłowość przetwarzanych danych- Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
 5. Ograniczenie okresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
 6. Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Zasada rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 – 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej. 

Obowiązki informacyjne Administratora danych osobowych

W zależności czy Administrator zbiera dane od osoby, której dane dotyczą, czy w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych nakłada na Administratora osobne wymogi informacyjne.

Obowiązki Administratora Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. 

Prawa Użytkowników Serwisu

Osoba, której dane dotyczą:

 1. jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 RODO),
 2. ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 RODO),
 3. ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 RODO),
 4. ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 RODO),
 5. ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczył Administrator, oraz
 6. ma prawo, w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artykuł 20 RODO),
 7. ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (Artykuł 21 RODO ),
 8. ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).
 9. ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych               w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator danych osobowych umożliwia osobie, której dane dotyczą wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych]

Administrator dokłada wszelkich starań, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje wszelkie konieczne i uzasadnione działania, by także osoby, którym powierza dane dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Zmiana polityki prywatności]

 1. Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany  sytuacji, gdy jest to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: meduniv@meduniv.pl
kontakt
Podsumowanie koszyka
Skip to content