0
Kontakt

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

W naszej ofercie znajdują się między innymi badania:

  1. SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR,
  2. szybki test antygenowy do jakościowego wykrywania antygenu SARS-CoV-2,
  3. przeciwciała IgG SARS-CoV-2 (po szczepieniu lub po przechorowaniu),
  4. panel oddechowy (22 patogeny układu oddechowego) umożliwiający szybką diagnostykę w przypadku infekcji układu oddechowego SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR oraz wirus grypy A, wirus grypy A podtyp H1N1/2009, wirus grypy A podtyp H1, wirus grypy A podtyp H3, wirus grypy B, koronawirusy: HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-NL63 i HCoV-OC43, wirus paragrypy typu 1, wirus paragrypy typu 2, wirus paragrypy typu 3, wirus paragrypy typu 4, wirus RSV typu A/B, ludzki metapneumowirus typu A/B, adenowirus, bokawirus, rinowirus/enterowirus, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila i Bordetella pertussis,
  5. ocena genetycznego ryzyka celiakii, która jest przewlekłym stanem zapalnym jelit, który jest wywoływany przez spożycie glutenu lub związanych z nim białek występujących w pszenicy, jęczmieniu i życie.
Meduniv - zdjęcie laboratorium

Poznaj naszą kadrę

Kierownik: mgr Iwona Sufin

Specjalista z długoletnim stażem w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Asystent systemu zarządzania jakością w medycznym laboratorium diagnostycznym według norm PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO 15189. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie Immunologii Transfuzjologicznej. Aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych.

dr Małgorzata Łysek-Gładysińska

Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii; specjalistka z dziedziny biologii komórki. Obszar badań dotyczy oceny zmian ultrastrukturalnych w komórkach in vitro i in vivo poddanych działaniu radioterapii i chemioterapii oraz analizy morfologicznej egzosomów pozyskiwanych z surowicy krwi pacjentów onkologicznych. Ukończyła kursy organizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej z ,,Zakresu diagnostyki biochemicznej chorób nowotworowych’’ oraz z ,,Patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy’’.

mgr Magdalena Starz

Diagnosta laboratoryjny. Absolwentka Analityki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek PTDL o. Kielce. Udział w szkoleniach i kursach dedykowanych diagnostom laboratoryjnym

dr n. med. Urszula Grabowska

Diagnosta laboratoryjny z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Członek zespołów badawczych w kilkudziesięciu programach naukowych i badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.  Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych.  Sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Meduniv.

dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. uczelni.

mgr biologii, dr nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii, genetyk bakterii. Ukończyła studia podyplomowe „Menedżer komercjalizacji i transferu wiedzy” oraz „Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest specjalistą z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej, zastosowania technik analizy ilościowej i  jakościowej kwasów nukleinowych (techniki PCR, sekwencjonowanie Sanger, NGS). Prowadzi badania głównie w zakresie mechanizmów patogenności i lekooporności bakterii uropatogennych.

mgr Agnieszka Borowiec-Sęk

Diagnosta laboratoryjny. Absolwentka Analityki Medycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Biotechnologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Umiejętności zawodowe stale poszerza i aktualizuje biorąc udział w kursach i szkoleniach z zakresu diagnostyki medycznej i biologii molekularnej.

dr Anna Wieczorek

Absolwentka kierunku biologii , tytuł doktora uzyskała w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2004 r.). Studia podyplomowe „Menedżer komercjalizacji i transferu wiedzy”. Specjalista z zakresu biologii komórki (w tym z zastosowaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej).

Poznaj naszą ofertę badań

L.p.Nazwa badaniaCenaRodzaj materiałuCzas oczekiwania na wynik
(dni robocze)
Diagnostyka w kierunku COVID-19
1Antygen SARS-CoV-2100,00 złWymaz z nogardzieli1
2P/c. p. SARS-CoV-2 IgG (ilościowe)95,00 złWymaz z nogardzieli5
3Test na obecność SARS-CoV-2 (RT-PCR)300,00 złWymaz z nogardzieli1
4Respiratory Panel (22 patogeny, RT-PCR)450,00 złWymaz z nogardzieli1
Diagnostyka w kierunku celiakii
5Celiakia DQ2/DQ8/DRB4 met. PCR255,00 złKREW PEŁNA EDTA
2 prob.+ świadoma zgoda
≤10
6P/c. p. transglutaminazie tkankowej IgA82,00 złSurowica7
7P/c. p. transglutaminazie tkankowej IgG82,00 złSurowica7
Hematologia
8Morfologia krwi14,00 złKrew żylna (EDTA)1
9Rozmaz krwi obwodowej21,00 złKrew żylna (EDTA)1
10OB (Odczyn Biernackiego)9,00 złKrew żylna (EDTA)1
11Retikulocyty11,00 złKrew żylna (EDTA)1
Biochemia
12Glukoza10,00 złSurowica1
13Hemoglobina glikowana29,00 złKrew żylna (EDTA)1
14Cholesterol całkowity8,00 złSurowica1
15Cholesterol HDL10,00 złSurowica1
16Trójglicerydy10,00 złSurowica1
17Lipidogram28,00 złSurowica1
18AlAT (aminotransferaza alaninowa)10,00 złSurowica1
19AspAT (aminotransferaza asparaginianowa)10,00 złSurowica1
20GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza)10,00 złSurowica1
21Bilirubina całkowita10,00 złSurowica1
22ALP (fosfataza zasadowa)10,00 złSurowica1
23α-Amylaza10,00 złSurowica1
24LDH (dehydrogenaza mleczanowa)17,00 złSurowica1
25Kreatynina10,00 złSurowica1
26Mocznik10,00 złSurowica1
27Kwas moczowy10,00 złSurowica1
28ELEKTROLITY (Sód, Potas, Chlorki)18,00 złSurowica1
29Magnez10,00 złSurowica1
30Wapń10,00 złSurowica1
31Żelazo10,00 złSurowica1
32CRP (białko C-reaktywne)17,00 złSurowica1
33Białko całkowite10,00 złSurowica1
34Białko w moczu15,00 złMocz1
35Glukoza w moczu15,00 złMocz1
Koagulologia
36D-dimery44,00 złOsocze cytrynianowe1
37PT, INR (czas protrombinowy)10,00 złOsocze cytrynianowe1
38APPT (czas koalinowo-kefalinowy)12,00 złOsocze cytrynianowe1
39Fibrynogen15,00 złOsocze cytrynianowe1
Immunochemia
40TSH21,00 złSurowica1
41FT321,00 złSurowica1
42FT421,00 złSurowica1
43PSA30,00 złSurowica1
Analityka ogólna
44Badanie ogólne moczu14,00 złMocz1
45Krew utajona w kale22,00 złKał1
POROZMAWIAJMY

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami
kontakt
Podsumowanie koszyka
Skip to content